Thông tin

Google chính thức gửi thông báo đến những nhà quảng cáo rằng sẽ thay đổi Google Adwords thành Google Ads vào ngày 24 tháng 7 năm 2018.

Những nội dung Google sẽ thay đổi

  • Thương hiệu Google Ads mới: bao gồm tên, và biểu tượng mới. Những thay đổi này sẽ hiển thị trong giao diện adwords, trung tâm trợ giúp, những chứng từ thanh toán v.v.
  • URL sử dụng để truy cập vào tài khoản Adwords sẽ được chuyển đổi từ adwords.google.com.vn thành ads.google.com.vn và trung tâm trợ giúp của Adwords sẽ được thay đổi từ support.google.com/adwords sang support.google.com/google-ads.
  • Google cũng thông báo rõ rằng việc thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến hiệu suất chiến dịch, điều hướng và báo cáo quảng cáo.

Thông báo thay đổi giao diện Adwords

Google cũng gửi thông báo đến những nhà quảng cáo và những đối tác quảng cáo của Google rằng “giao diện mới” của Google Adwords sẽ được chuyển đổi hoàn toàn. Thay đổi này sẽ bắt đầu từ ngày 24 tháng 07 năm 2018. Người dùng sẽ không thể sử dụng giao diện Adwords cũ được nữa.

Google thông báo thay đổi Google Adwords thành Google Ads

Google thông báo thay đổi Google Adwords thành Google Ads
Google thông báo thay đổi Google Adwords thành Google Ads

Bài viết liên quan

Danh sách khách hàng quốc tế

'Danh sách khách hàng quốc tế'

Trong bối cảnh nền kinh tế xuyên biên giới ngày càng phát triển mạnh mẽ, cạnh tranh tăng cao, SLK Ads đã mở rộng phát triển khách hàng quốc tế, tăng thị phần quảng cáo và ổn định dịch vụ Ads của mình. SLK Ads dần dần khẳng định được vai trò to lớn của mình và hợp tác nhiều khách hàng quốc tế.


Hướng dẫn cài đặt Google Shopping

'Hướng dẫn cài đặt Google Shopping'

Hướng dẫn cài đặt Google Shopping


Quảng cáo sản phẩm trong phần nhật ký Zalo

'Quảng cáo sản phẩm trong phần nhật ký Zalo'

Quảng cáo sản phẩm trong phần nhật ký Zalo


logodoitac1
logo KOK
logodoitac4
logodoitac6
Logo Kế Toán Cát Vàng
Logo Điện Máy Cao Hùng
Logo kholanhlesinh
Logo phần mềm quản lý trung tâm ileader
Logo Hồ Bơi Phúc Minh
Logo Danskfeed
Logo IZland
Logo Medela US
Logo Misscare
Logo VietHaiGroup
Logo VilightEco
Logo Nyna