Google thông báo thay đổi Google Adwords thành Google Ads

Google chính thức gửi thông báo đến những nhà quảng cáo rằng sẽ thay đổi Google Adwords thành Google Ads vào ngày 24 tháng 7 năm 2018.

Những nội dung Google sẽ thay đổi

  • Thương hiệu Google Ads mới: bao gồm tên, và biểu tượng mới. Những thay đổi này sẽ hiển thị trong giao diện adwords, trung tâm trợ giúp, những chứng từ thanh toán v.v.
  • URL sử dụng để truy cập vào tài khoản Adwords sẽ được chuyển đổi từ adwords.google.com.vn thành ads.google.com.vn và trung tâm trợ giúp của Adwords sẽ được thay đổi từ support.google.com/adwords sang support.google.com/google-ads.
  • Google cũng thông báo rõ rằng việc thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến hiệu suất chiến dịch, điều hướng và báo cáo quảng cáo.

Thông báo thay đổi giao diện Adwords

Google cũng gửi thông báo đến những nhà quảng cáo và những đối tác quảng cáo của Google rằng “giao diện mới” của Google Adwords sẽ được chuyển đổi hoàn toàn. Thay đổi này sẽ bắt đầu từ ngày 24 tháng 07 năm 2018. Người dùng sẽ không thể sử dụng giao diện Adwords cũ được nữa.

Google thông báo thay đổi Google Adwords thành Google Ads

Google thông báo thay đổi Google Adwords thành Google AdsGoogle thông báo thay đổi Google Adwords thành Google Ads

Phản hổi của bạn về bài viết trên

Danh mục bài viết

Bài viết xem nhiều

Giới thiệu về SLK Ads
Giới thiệu về SLK Ads
5/3/2021 3:31:06 PM
Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức
3/19/2021 11:23:15 AM
Hướng dẫn thanh toán
Hướng dẫn thanh toán
5/3/2021 11:14:44 AM
Chính sách bảo hành
Chính sách bảo hành
5/3/2021 11:11:00 AM
Chính sách cài đặt
Chính sách cài đặt
5/3/2021 11:09:47 AM
Chính sách bảo mật thông tin

Tin tức mới nhất

Bảng tin công ty

Sử dụng quảng cáo Google Ads để tiếp thị trực tuyến

Sử dụng quảng cáo Google Ads để tiếp thị trực tuyến

"Quảng cáo Google Ads" đã quá quen thuộc với tất cả chúng ta. Khi chúng ta nói đến việc tìm kiếm sản phẩm dịch vụ trên Google là nói đến giải pháp tìm kiếm thông minh. "Quảng cáo Google Ads" giúp cho các doanh nghiệp đang cung cấp sản phẩm dịch vụ tiếp cận tới khách hàng tiềm năng một cách nhanh và hiệu quả nhất.

Chương trình khuyến mãi

Khuyến mãi nhân dịp 30/4 và 1/5

Khuyến mãi nhân dịp 30/4 và 1/5

Khuyến mãi nhân dịp 30/4 và 1/5